Tun Media AS er et helnorskt mediehus som er spesialisert på publikasjoner innen landbruk og distrikt. Tun Media utgir dagsavisen Nationen, medlemsbladet Bondebladet, fagbladet Norsk Landbruk og magasinet Traktor. 

Flere av våre publikasjoner har lange tradisjoner. Norsk Landbruk er inne i sin 130. årgang, og Nationen feirer 100-års jubileum i 2018. Våre publikasjoner har den siste tiden vokst i antall lesere og i opplag, og Tun Media satser på å utvikle gode, digitale brukeropplevelser for alle våre eksisterende og fremtidige abonnenter.

Tun Media AS ble etablert i 2000 etter en sammenslåing av Landbruksforlaget AS, Bondebladet og AS Nationen. Fusjonen samlet de viktigste og største medieengasjementene innen norsk landbrukssamvirke. Tun Media har et vedtektsfestet formål om å drive medievirksomhet for landbrukets og distriktenes interesser. 

Tun Media AS holder til i Oslo. I tillegg har AS Nationen en avdeling i Trondheim.

Tun Media har strategiske og langsiktige eiere. De største er Tine SA, Norges Bondelag, Nortura SA, Felleskjøpet Agri SA, Landkreditt SA og Gjensidige Forsikring ASA.