Frå starten skulle Dyrsku'n først og fremst tene landbruk og husdyrhald. Slik er det framleis, men gjennom desse 150 åra har arrangementet utvikla seg til ein møtestad med rom for alt frå kniv- og klokkehandel, til lokalmat og omsetnad av landbruksmaskiner i stor målestokk, samt ei husflidutstilling med utstillarar frå heile landet.  2. fredagen i september samlast over 80 000 menneskje på Dyrskuplassen i Seljord for aktivitetar, handel og moro for både store og små. 

I samarbeid med Tun Media ynskjer me å vise fram landbrukshistoria og det brede mangfaldet vi kjenn i dag! 

Les mer om Dyrksku´n på våre hjemmesider www.dyrskun.no