Trivsel for dyra

Trivsel for dyra

Dyra skal ha et bra liv og det er bondens ansvar å skape trivsel og gode forhold til dem. Om det er storfe, småfe, fjørfe eller gris, Fjøssystemer planlegger og leverer løsninger for å ivareta dyras behov.

Fjøssystemer har vært bøndene og dyrenes førstevalg i mer enn 35 år, og som en av Hopp i høyet sine hovedsamarbeidspartnere kan du lørdag den 27.august komme på Rådhusplassen i Oslo og lære mer om norsk husdyrproduksjon.

-       Vi er med på Hopp i høyet fordi vi ønsker å fremme norsk matproduksjon og den norske bonden, forteller Øyvind Hårstadhaugen, markedsansvarlig for Fjøssystemer.

Dyra har det godt
God dyrevelferd er viktig for næringa og gir også bedre økonomi for den enkelte bonde.

Media sitter på stor makt, og deres holdning til norsk landbruk kan til tider bli noe negativt vinklet. Norsk landbruk generer mange arbeidsplasser i Norge, og er den største landbaserte industrien i landet. I tillegg til å produsere god og trygg mat, bidrar landbruket til å ivareta kulturlandskapet og sikrer bosetting i hele landet.

Kom i direkte dialog
Med Fjøssystemer representert på Hopp i høyet vil du som besøkende få mulighet til å treffe landets fremste fagfolk innen bygg og tekniske løsninger til husdyrproduksjon.

Hopp i høyet er et gratis arrangement og åpent for alle. For mer info og fullt program følg med på nettsiden: www.hoppihoyet.no.

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen til Hopp i høyet 2016!